informacje o walucie wspólnej międzynarodowej euro, jakie kraje ja przyjęły, wady i zalety, kiedy będzie w Polsce


Waluta euro

Wspólna międzynarodowa waluta euro, jej zalety i wady, kraje które ją przyjęły.
Kiedy waluta euro będzie w Polsce?

Waluta euro

Waluta euro

artykuł z lipca 2007

 

 
 

Waluta euro posiada symbol: . Jej skrót to EUR.
1 euro dzieli się na 100 eurocentów.
W obiegu jest siedem banknotów euro o nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, dwie monety euro o nominale 1 i 2 oraz sześć monet eurocentów o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50.

Obecnie euro jest na co dzień używana w 19 krajach: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja,Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Monako, San Marino, Watykan, Andora, Czarnogóra, Kosowo.
Trzy ostatnie kraje  używają euro jako swojej waluty, jednak nie są one członkami Unii Gospodarczej i Walutowej, przeprowadziły tzw. jednostronną euroizację.

Historia
Waluta euro została wprowadzona do transakcji bezgotówkowych już pierwszego stycznia 1999 roku, jednak dopiero od 2002 roku została wprowadzona w 12 państwach Unii Europejskiej, pól roku później z krajów tych wycofano ich "stare" waluty.

Euro w Polsce (wg pierwszych planów) miało wejść do obiegu i "wypchnąć" złotego już w roku 2008, jednak wiadomo iż data ta została przesunięta na rok 2012. Należy jednak pamiętać, że na mocy rozporządzenia ministra finansów również w Polsce można używać euro do rozliczeń, w których jedną stroną jest konsument (np. w sklepie).

Ciekawostka
Aby uzyskać znak € na komputerze wyposażonym w system Microsoft Windows wystarczy nacisnąć prawy ALT + U.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Inne strony o zbliżonej tematyce które możesz uznać za ciekawe:
Kurs euro kupna i sprzedaży. Sejm RP partie, zadania i funkcje. Studniarstwo usługi i firmy.